Business-Etiquette-Dinner

چرا نیازمندیم که آداب شام کاری را بیاموزیم؟ دعوت فرد مهمی همچون یک مشتری بالقوه به شام می‌تواند ارتباط مورد نیاز کسب و کار شما باشد. مشخصا فراگیری این آداب می‌تواند به پیشرفت شغلی و به دست آوردن کسب و کار رویایی فرد کمک کند. بسیاری از جلسات کاری و یا مصاحبه‌های شغلی دور میز… Read More


mafia-game

مافیا که دزد و پلیس، گرگینه یا آدمکش نیز نامیده می‌شود؛ یک بازی گروهی است که نبرد بین یک اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه در حضور یک ناظر همه‌دان را شبیه‌سازی می‌کند. بازیکنان به طور مخفیانه تعیین نقش می‌شوند؛ یا مافیا، که همدیگر را می‌شناسند (اقلیت آگاه)؛ یا شهروند، که تنها از تعداد افراد مافیا آگاه هستند (اکثریت… Read More


Tyrian_purple

دلیل این سوال را باید در طریقهٔ ساخت رنگ بنفش در ادوار گذشته دنبال کرد. این رنگ برای اولین بار در ۱۵۷۰ سال قاب ازمیلاد مسیح تولید شد. این رنگ از اثر حرکت حلزون دریایی خاص از خانواده Muricidae بر روی پارچه تولید می‌شد و به دلیل کامیاب بودن این حلزون و فرایند تولید بسیار… Read More