جهت کاهش حجم، تغییر فرمت و برش قسمتهایی از فیلم می‌توانید از این نرم‌افزار استفاده کنید.

converter

برای انتخاب فایل می‌توانید از قسممت file شماره ۱ و کلیک بر(add file(s ، فایل مورد نظر را انتخاب کرده و  یا با کشیدن و رها کردن فایل به محیط برنامه، آنرا اجرا نمایید.

از قسمت شماره ۲، فرمت فایل خروجی را بر روی mp4 تنظیم کنید و با بررسی حجم فایل خروجی از قسمت شماره ۳ و مقایسه با محدودیت ۲۵ مگابایتی دبیرخانه مسابقه سخنرانی شریف مستقیما به
گزینه ۹ مراجعه نمایید و پس از اتمام تبدیل فایل با کیلک بر روی شماره ۱۰ به پوشه فایل نهایی منتقل شوید.

همچنین این نرم‌افزار از اینجا قابل دریافت است. قابل ذکر است نسخه آزمایشی نرمافزار اجازه تبدیل کلیپهای حداکثر ۳ دقیقه‌ای را می‌دهد. این نرمافزار برای سیستم عاملهای ویندوز ارائه شده است.

حتما پیش از ارسال فایل خود، آنرا از لحاظ کیفیت صدا و تصویر بررسی نمایید.

همچنین در صورت صالحدید می‌توانید نسبت به برش قسمتی خاص از فیلم با کلیک بر نشانگر شماره ۵ عمل کنید.

converter2

 

با مشخص کردن لحظه آغازین توسط نشان شماره ۶ و نقطه پایانی کلیپ با علامت ۷ و در نهایت کلیک بر دکمه شماره ۸  ( apply) و چک دوباره مراحل ۲ و ۳ و در نهایت با تکرار مراحل ۹ و ۱۰ به فایل نهایی دست یبابید.

One comment on “آموزش نرم‌افزار کاهش حجم و تغییر فرمت ویدئو

Comments are closed.